நிதி கால்குலேட்டர்

இணையத்தில் பலவிதமான கால்குலேட்டர்களை அணுகலாம். இதற்கென பிரத்யேகமான தளங்கள் இருக்கின்றன. இந்த வரிசையில் இப்போது நிதி விஷயங்களுக்கான கால்குலேட்டராக ‘பைனான்சியல்டூல்பெல்ட்’ (https://www.financialtoolbelt.com/) அறிமுகமாகி இருக்கிறது. இந்தத் தளத்தில் நிதிச் சுதந்திரம் பெறுவதற்குத் தேவையான தொகையைக் கணக்கிடுவது முதல் பகுதி நேரப் பணிக்கான பலனைக் கணக்கிடுவதற்கான கால்குலேட்டர்வரை பலவித சேவைகள் இருக்கின்றன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*